Pozew do sądu pracy to narzędzie prawne, które może wykorzystać pracownik przeciwko swojemu pracodawcy w różnych sytuacjach – przy nieprawidłowym wypowiedzeniu umowy, źle sporządzonym świadectwie pracy, w momencie zalegania z wypłatą pensji czy po doświadczeniu dyskryminacji w miejscu pracy. Pozew przeciwko pracodawcy o naruszenie praw pracowniczych składa się – co do zasady – w sądzie pracy właściwym dla miejsca siedziby pracodawcy. Możliwe jest również pozwanie pracodawcy przed sąd pracy w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Jak napisać pozew do sądu pracy i w jakich sytuacjach postępowanie takie będzie uzasadnione? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z prawem pracy znajdują się w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

(więcej…)

Jak złożyć pozew do sądu o zapłatę - lexperiens.pl

Pozew do sądu o zapłatę należności jest narzędziem prawnym, które można wykorzystać jako ostateczne w procesie upominania się o należne pieniądze – niezależnie od tego, czy jest to nieopłacona faktura za wykonaną usługę czy na przykład sprzedaż fizycznego przedmiotu. Ponadto w ten sposób swoich praw mogą dochodzić również pracownicy – wówczas składa się pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

(więcej…)

Jakie dokumenty potrzebne są do rozwodu - Lexperiens.pl

Sprawa rozwodowa to formalny sposób na zakończenie związku małżeńskiego z drugą osobą. W polskim prawodawstwie wyróżnia się dwie możliwości rozstania – pierwszą jest rozwód bez orzekania o winie (na tę opcję decyduje się większość par) oraz z orzekaniem o winie. Przed rozpoczęciem całej procedury niezbędne jest złożenie w sądzie (przez jednego z małżonków) właściwych dokumentów, określanych potocznie jako „papiery rozwodowe”, które później dostarczane są również drugiej stronie sprawy.

(więcej…)

Szkody łowieckie - Lexperiens

Tak, prawo łowieckie nakazuje określonym podmiotom wynagrodzenie szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych, jak również za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowań. Powyższe pokazuje, że aby otrzymać odszkodowanie za szkody łowieckie trzeba spełnić określone warunki o których piszemy poniżej. 

(więcej…)

DO GÓRY