Koncentrujemy się na zabezpieczeniu Twoich interesów przed negatywnymi konsekwencjami roszczeń pracowników, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów administracyjnych

Udzielimy Ci szerokiego wsparcia w zakresie prawa pracy

Prawo pracy dla pracodawcy

Nasza pomoc polega na obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w zakresie prawa pracy jaki i innych dziedzinach), a także na jednorazowym doradztwie w konkretnych sytuacjach.

Opracujemy treści umów i regulaminów, dostosowane do aktualnych przepisów i zgodne z profilem Twojej działalności

Przygotujemy dla Ciebie wzory:

  • umów o pracę,
  • umów o zakazie konkurencji,
  • umów o odpowiedzialności materialnej,
  • umów szkoleniowych,
  • regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

W razie potrzeby przeprowadzimy audyt dokumentacji pracowniczej oraz dostosujemy ją do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zaproponujemy konkretne procedury zabezpieczające Twoje interesy

Jesteśmy również w stanie ocenić, czy jako pracodawca wypełniasz wszystkie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i na tej podstawie, przygotować niezbędne procedury, które zabezpieczą Cię przed odpowiedzialnością z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Będziemy Cię reprezentować w sporach sądowych z pracownikami

W przypadku zamiaru rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, sprawdzimy, czy Twoja decyzja w tym zakresie może rodzić negatywne konsekwencje i doradzimy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy Cię reprezentować w sporach sądowych z pracownikami, w sprawach dotyczących prawa pracy, a także podczas kontroli przeprowadzanych w Twoim zakładzie pracy.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i specjalizacji w obszarze prawa pracy!

Gwarantujemy Ci wysoki poziom bezpieczeństwa w relacjach z pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami.
DO GÓRY