Polityka prywatności

Szanujemy i przestrzegamy prawa do prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.lexperiens.pl. W przedstawionej poniżej Polityce prywatności znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony www.lexperiens.pl, w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników oraz o przysługujących im prawach.

Korzystając z  serwisu www.lexperiens.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest: Lexperiens Kancelaria Radców Prawnych Zgłobicki Nowak Rohde sp. p. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883441, NIP 9721314644, REGON 388155118. 
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Bolka 15/60, 61-608 Poznań bądź za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@lexperiens.pl,
 3. Dane osobowe użytkowników są zbierane, przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
 4. Gromadzone dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym) jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www.lexperiens.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych.
 5. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Przetwarzanie i wykorzystanie gromadzonych danych

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.lexperiens.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony oraz komunikacji z użytkownikami w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie.
 3. Administrator w ramach formularza kontaktowego będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany danych osobowych podanych w formularzu danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wglądu do danych umieszczonych w formularzu kontaktowym wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
 6. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. W przypadku korespondencji drogą e-mail dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Poza tym Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym niż wskazanym powyżej podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

Korzystanie z serwisu

 1. Dbamy o najwyższą jakość merytoryczną udostępnianych treści i materiałów fachowych, jednakże mając na uwadze zachodzące zmiany w przepisach prawnych nie gwarantujemy, że publikowane materiały mają odzwierciedlenie w aktualnym stanie prawnym. Wobec czego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki ewentualnego wykorzystania treści zawartych na stronie www.lexperiens.pl
 2. W każdej sprawie sugerujemy kontakt z prawnikiem, który zapozna Państwa z aktualnym stanem prawnym i udzieli niezbędnych porad w tym zakresie.

Zbieranie i przechowywanie danych, pliki Cookies

 1. Korzystanie z serwisu www.lexperiens.pl nie wymaga rejestracji ani logowania.
 2. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 3. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.
  Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
 • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i adres URL,
 • website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć Internet Użytkownikowi Serwisu.
 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na urządzeniu użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy użytkownik odwiedza witrynę, następnie przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego urządzenia. (więcej ogólnych informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie org)
 2. Cookies nie powodują żadnej szkody w urządzeniach Użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do potrzeb użytkownika, w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody użytkownika. Dzięki zapisaniu ich na urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 3. Głównym celem wykorzystywanych przez nas plików cookies jest rzetelny pomiar liczby użytkowników odwiedzających naszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty. Robimy to po to, aby zapamiętać preferencje użytkownika i pomóc w analizowaniu wydajności witryny. Aby to osiągnąć, korzystamy z programu statystycznego na serwerze internetowym.
 4. Nasze pliki cookies dzielą się na dwie kategorie:
 • Niezbędne pliki cookies - niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają nam świadczyć usługi, takie jak lepsza wydajność dla użytkownika jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych usług.
 • Pliki cookie dotyczące wydajności - służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów witryny, które są istotne dla wizyty użytkownika. Pozwalają nam korygować błędy i odkrywać skuteczne rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika.
 1. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookies. Może również ustawić przeglądarkę tak, aby umożliwić sobie wybór, czy chce akceptować pliki cookies w poszczególnych przypadkach. Okno dialogowe pojawi się za każdym razem, gdy serwer chce zapisać plik cookie na , pytając, czy chce zaakceptować plik cookie. Więcej informacji można znaleźć na stronie AboutCookies.org, która zawiera obszerne informacje na temat zarządzania plikami cookies w większości przeglądarek. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 2. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl.
 3. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google AdWords, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem Użytkownika.
  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google AdWords a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia Użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 4. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny "googleadservices.com" i "doubleclick.net" i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies.
 5. Nasza strona używa programu reklamowego Google AdWords oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 6. Dla wsparcia klientów AdWords oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych.
 7. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.
 8. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce.
 9. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na niniejszej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt.
DO GÓRY