Doradzamy, jak pogodzić interesy pracowników i pracodawcy

Zagadnienia prawa pracy wymagają połączenia interesów pracodawcy oraz pracowników

Podczas ustalania zasad wykonywania pracy pojawiają się kwestie, które wymagają znalezienia kompromisu. Z prawem pracy wiążą się również spory, które często znajdują zakończenie w sądzie. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze służymy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Nasze doradztwo gwaranuje Ci bezpieczeństwo w relacjach na linii pracownik - pracodawca
cudzysłów
O prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy wiemy wiele

Wiedza w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy pozwala na świadome podejmowanie decyzji, zarówno na etapie nawiązywania stosunku pracy, jak i w czasie jego trwania. Bez fachowej pomocy prawnej podejmowanie trafnych decyzji jest trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą służymy Ci fachową pomocą prawną:

  • na etapie nawiązywania stosunku pracy,
  • w trakcie trwania stosunku pracy,
  • w związku z ustaniem zatrudnienia,
  • przy wszelkich sporach powstałych na tle stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych.

Ponieważ zakres pomocy prawnej dla poszczególnych stron stosunku pracy różni się od siebie, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą adresowaną dla pracowników oraz pracodawców.

Zbiorowe prawo pracy to nasza specjalność

W dużych zakładach pracy relacje na linii pracodawca-pracownik są najczęściej zapośredniczone, zwłaszcza przy ustalaniu ogólnych reguł współpracy. Pracowników reprezentują związki zawodowe, a pracodawcę np. zespół powołany przez zarząd. Obsługa prawna w tym obszarze wymaga pogłębionej znajomości zbiorowego prawa pracy. Ten obszar jest jedną z naszych specjalności. Nasi prawnicy zapewniają również wsparcie w obszarach takich jak wypadki w pracy. Pracownikom pomagamy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, zarówno w ramach negocjacji z pracodawcą, jak i w sądzie.

Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą służymy Ci fachową pomocą prawną:

Przygotujemy umowę o pracę, która zabezpiecza obie strony relacji

Praca stanowi – tak dla pracownika, jak i dla pracodawcy - narzędzie do realizacji określonych celów.

Aby ich osiągnięcie było możliwe, niezbędne jest nawiązanie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Relację tę określa się mianem stosunku pracy, natomiast pracownika i pracodawcę stronami tego stosunku.

Z tego punktu widzenia kwestią kluczową staje się odpowiednie i jasne ustalenie relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą już przy podpisaniu umowy o pracę.

Nasze doradztwo gwarantuje Ci bezpieczeństwo w relacjach na linii pracownik - pracodawca

Sprawdź, co konkretnie możemy dla Ciebie zrobić,
w zależności od tego, po której stronie stoisz

Potrzebujesz wsparcia w formalnościach związanych z zawieraniem umowy o pracę?

A może szukasz kompetentnego reprezentanta w sporze sądowym? Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa pracy.
DO GÓRY