Pomożemy Ci w sporze z pracodawcą - odzyskasz swoje należności!

Od lat stajemy w obronie kierowców

Prawo transportowe dla kierowców

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw kierowców przeciwko pracodawcom. Do tej pory zaufało nam przeszło 750 kierowców, dla któych prowadziliśmy lub nadal prowadzimy spory sądowe przeciwko przewoźnikom. To właśnie dzięki tym procesom zyskaliśmy niebagatelne doświadczenie, które pozwoli nam zająć się również Twoją sprawą. Znamy najczęstsze błędy w rozliczaniu pracy kierowców. Udzielimy Ci wsparcia w sporze z pracodawcą i pomożemy odzyskać należne Ci kwoty.

Poprowadzimy Twoją sprawę przeciwko przewoźnikowi

Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca nie przestrzega przepisów prawa, nie wypłaca świadczeń, do których jest zobowiązany lub jego działalność nie jest prowadzona w pełni poprawnie, a Ty ponosisz z tego tytułu negatywne konsekwencje, skorzystaj z naszej pomocy.

Zajmiemy się Twoją sprawą związaną z:

  • nieprawidłowym rozliczeniem wynagrodzenia,
  • nieprawidłowym rozliczeniem czasu pracy,
  • nieprawidłowym rozliczeniem należności związanych z podróżą służbową, w tym diet i ryczałtów za noclegi,
  • niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
  • niezapłaconym wynagrodzeniem,
  • należnym zwrotem kosztów, które poniosłeś w związku z wykonywaniem pracy.

Nie jesteś pewien, czy to pracodawca uczciwie rozlicza Twoje wynagrodzenie? Sprawdzimy to

Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń pomiędzy Tobą, a Twoją firmą, wykonamy dla Ciebie analizę i przedstawimy możliwości poprowadzenia sprawy. Kancelaria zajmuje się również sprawami, w których kierowcy są niesłusznie pociągani do odpowiedzialności w związku z zaniedbaniami pracodawców.

Porady prawne: transport drogowy

Osoby, którym są potrzebne porady prawne w zakresie transportu drogowego, powinny zgłosić się do kancelarii ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy. Prawnik przeanalizuje je, wysłucha, czego dotyczy sprawa i na tej podstawie oceni, jakie są szanse na uzyskanie oczekiwanego efektu w negocjacjach z pracodawcą lub prowadzeniu sprawy przed sądem.

Oczekujesz pewnego i silnego wsparcia w sporze z pracodawcą?

Udzielimy Ci go! Sprawdź jakiego wsparcia możemy udzielić Ci jako kierowcy.
DO GÓRY