Nota prawna

Treści umieszczone na stronie lexperiens.pl (dalej „Strona”) są przygotowywane przez autorów ze szczególną starannością, mają one jednak charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążąca porada prawna.

Autorzy dochowują starań, aby informacje umieszczane na Stronie były aktualne na dzień ich umieszczania, jednak z uwagi na zmieniający się stan prawny oraz liczne orzecznictwo, możliwe jest nie uwzględnienie na Stronie wszystkich poglądów w omawianych sprawach.

Treści umieszczane na Stronie mogą ulegać zmianom, spowodowanym zwłaszcza zmianą przepisów lub wydawaniem przez sądy nowych orzeczeń.

Autorzy treści na Stronie nie odpowiadają za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane działaniem lub niedziałaniem przez osoby trzecie w związku z treściami umieszczonymi na Stronie.

Każda sytuacja wymaga osobnej analizy. Zapraszamy Cię do kontaktu w celu ustalenia Twojej sytuacji i możliwości działania.

Autorzy treści na Stronie zastrzegają, że wszelkie treści umieszczone na Stronie podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej „Prawo autorskie”). Kopiowanie całości, jak również fragmentów treści jest dozwolone pod warunkiem wyraźnego wskazania źródła treści (zarówno całości, jak również fragmentu treści), tj. umieszczenie pod skopiowaną treścią określenia „Źródło: lexperiens.pl”, jak również autora lub autorów treści jeżeli zostali wskazani.

DO GÓRY