Planujesz wejść w spółkę? Pomożemy Ci ją założyć i będziemy wspierać w jej bieżącej działalności

Pomożemy Ci wybrać formę działalności - najkorzystniejszą dla Twojego biznesu

Prawo handlowe

Możesz liczyć na naszą pomoc

 • w założeniu spółki,
 • w przeprowadzeniu zmian w ramach spółki już działającej,
 • w zmianie formy działalności,
 • w rozwiązaniu ewentualnych sporów pomiędzy wspólnikami,
 • w bieżącej działalności.

Rozpoczniemy od wyboru odpowiedniej formy działalności. Wskażemy Ci mocne i słabe strony poszczególnych spółek handlowych lub też prowadzenia działalności w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zapewnimy Ci pomoc:

 • w zarejestrowaniu spółki,
 • w corocznych obowiązkach sprawozdawczych,
 • w przekształceniu spółki lub wykonaniu innych zmian organizacyjnych.

Opracujemy umowy handlowe na każdą okoliczność

Udzielmy wsparcia w zakresie przygotowywania, zmian, wypowiadania lub opiniowania umów.

Przygotujemy dla Ciebie:

 • wzory umów stosowanych w codziennej działalności,
 • wzory umów związanych z nabywaniem nieruchomości lub innych wartościowych dóbr,
 • analizę umów już zawartych z propozycjami zmian,
 • aneksy do umowy,
 • wypowiedzenie niekorzystnych umów.

Będziemy Cię reprezentować w sporach ze wspólnikami 

Działalność spółek handlowych wiąże się z konfliktami pomiędzy wspólnikami lub pozostałymi udziałowcami. Nasze wsparcie obejmuje ugodowe rozwiązania, a także reprezentację przed sądem w przypadku procesu. Pomoc z naszej strony może dotyczyć nieporozumień zarówno w zakresie pojedynczych decyzji, jak również konfliktów powodujących konieczność zakończenia współpracy.

Wsparcie procesowe obejmuje również dochodzenie ewentualnych roszczeń od członków zarządu lub wspólników spółek osobowych. Ponieważ tematyka związana z prawem handlowym jest szeroka, zapraszamy Cię do zapoznania się z przykładowymi sprawami, w których możemy Ci pomóc.

Zapewnimy Twojej spółce bezpieczeństwo prawne!

Postaw na naszą ekspercką wiedzę z z obszaru prawa spółek umów handlowych.
DO GÓRY