Planujesz wejść w spółkę? Pomożemy Ci ją założyć i będziemy wspierać w jej bieżącej działalności

Pomożemy Ci wybrać formę działalności - najkorzystniejszą dla Twojego biznesu

Prawo handlowe

Możesz liczyć na naszą pomoc

 • w założeniu spółki,
 • w przeprowadzeniu zmian w ramach spółki już działającej,
 • w zmianie formy działalności,
 • w rozwiązaniu ewentualnych sporów pomiędzy wspólnikami,
 • w bieżącej działalności.

Rozpoczniemy od wyboru odpowiedniej formy działalności. Wskażemy Ci mocne i słabe strony poszczególnych spółek handlowych lub też prowadzenia działalności w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zapewnimy Ci pomoc:

 • w zarejestrowaniu spółki,
 • w corocznych obowiązkach sprawozdawczych,
 • w przekształceniu spółki lub wykonaniu innych zmian organizacyjnych.

Opracujemy umowy handlowe na każdą okoliczność

Udzielmy wsparcia w zakresie przygotowywania, zmian, wypowiadania lub opiniowania umów.

Przygotujemy dla Ciebie:

 • wzory umów stosowanych w codziennej działalności,
 • wzory umów związanych z nabywaniem nieruchomości lub innych wartościowych dóbr,
 • analizę umów już zawartych z propozycjami zmian,
 • aneksy do umowy,
 • wypowiedzenie niekorzystnych umów.

Będziemy Cię reprezentować w sporach ze wspólnikami 

Działalność spółek handlowych wiąże się z konfliktami pomiędzy wspólnikami lub pozostałymi udziałowcami. Nasze wsparcie obejmuje ugodowe rozwiązania, a także reprezentację przed sądem w przypadku procesu. Pomoc z naszej strony może dotyczyć nieporozumień zarówno w zakresie pojedynczych decyzji, jak również konfliktów powodujących konieczność zakończenia współpracy.

Wsparcie procesowe obejmuje również dochodzenie ewentualnych roszczeń od członków zarządu lub wspólników spółek osobowych. Ponieważ tematyka związana z prawem handlowym jest szeroka, zapraszamy Cię do zapoznania się z przykładowymi sprawami, w których możemy Ci pomóc.

Doświadczona kancelaria prawa handlowego

Prawo gospodarcze i handlowe jest jedną z kluczowych specjalizacji naszej kancelarii prawnej. Obsługujemy klientów z różnych obszarów rynku – zarówno z sektora MŚP, jak również firmy zatrudniające kilkuset pracowników. Zakres usług dopasowujemy do specyfiki prowadzonej działalności oraz bieżących potrzeb prawnych obsługiwanego podmiotu.

Zapewnimy Twojej spółce bezpieczeństwo prawne!

Postaw na naszą ekspercką wiedzę z z obszaru prawa spółek umów handlowych.
DO GÓRY