Jesteś dłużnikiem? Damy Ci wsparcie w kontaktach z wierzycielami

Obronimy Cię przed niezasadnymi roszczeniami

Wsparcie prawne dla dłużnika

Jeżeli jesteś dłużnikiem i potrzebujesz wsparcia w kontaktach z wierzycielem, zastępstwa przed sądem lub w kontaktach z komornikiem, możemy Ci pomóc. Kancelaria wspiera klientów w przypadku niezasadnie dochodzonych roszczeń. Pomoc może rozpocząć się zarówno na etapie przed sądowym, jak i na etapie sądowym, a w niektórych wypadkach również egzekucyjnym.

Szybko zadziałamy, by zwiększyć Twoje szanse na oddalenie roszczeń

Jeżeli zostałeś pozwany, musisz szybko podjąć działania wobec drugiej strony. Niepodjęcie działań może się wiązać z przegraniem procesu, pomimo braku zasadności roszczeń.

Pomożemy Ci w złożeniu:

  • sprzeciwu od nakazu zapłaty,
  • odpowiedzi na pozew,
  • Kancelaria wspiera również klientów w składaniu odpowiednich pism na etapie przedsądowym, w tym składaniu reklamacji.

Zrobimy wszystko, aby działania wierzyciela pozbawić skuteczności

Sprawy, kiedy wierzyciel podejmuje działania, które łatwo pozbawić skuteczności wobec dłużnika, nie są rzadkie. Najczęściej wymagają również składania odpowiednich oświadczeń, związanych np. z przedawnieniem roszczeń lub też z potrąceniem wzajemnych zobowiązań. I w tych kwestiach możesz liczyć na pomoc naszej Kancelarii.

Ograniczymy negatywne skutki działań podejmowanych przez wierzyciela

Posiadanie statusu dłużnika często prowadzi do podejmowania działań zabezpieczających przez wierzyciela, które mogą komplikować prowadzenie  działalności przez dłużnika – Kancelaria wspiera Klientów w ograniczaniu negatywnych skutków podejmowania takich działań przez wierzyciela.

Możemy Ci również udzielić wsparcia na etapie postępowania egzekucyjnego.

Postaw na nasze wieloletnie doświadczenie w obronie dłużników!

Sprawdź, jakiego wsparcia możemy udzielać Ci jako dłużników.
DO GÓRY