Jesteś dłużnikiem lub wierzycielem?

Pomożemy Ci zawrzeć ugodę, będziemy reprezentować Cię przed sądem lub damy wsparcie w działaniach egzekucyjnych.

Dostaniesz nasze wsparcie na każdym etapie sprawy - niezależnie, czy dochodzisz swoich roszczeń, czy się przed nimi bronisz. Jeżeli powierzysz nam sprawę, będziemy Cię wspierać zarówno w działaniach przed procesowych, jak również w prowadzeniu sprawy przed sądem oraz przed komornikiem. Prawnicy Kancelarii pomogą Ci zarówno w dochodzeniu roszczeń, jak również w obronie przed niezasadnymi roszczeniami.

Przeprowadzimy dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

Dochodzenie roszczeń pieniężnych może okazać się konieczne, jeśli zobowiązania wobec Ciebie nie zostały uregulowane w terminie. Sprawy, które obsługuje nasza kancelaria dotyczą wierzytelności różnego typu. 

Reprezentujemy zarówno podmioty gospodarcze przy dochodzeniu roszczeń od klientów i kontrahentów, jak i osoby prywatne, gdy niezbędne jest dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela, banku, czy też pracodawcy.

Warto wiedzieć, że dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jak i innych może być przeprowadzone na drodze polubownej, jak i sądowej. Prawnik może Cię reprezentować na każdym z jego etapów.

Będziemy walczyć o Twoje należności lub obronimy przed nieuprawnionymi roszczeniami
cudzysłów
Wynegocjujemy korzystną dla Ciebie ugodę

Powierzenie przez Ciebie sprawy Kancelarii wiąże się również z możliwością wsparcia w ugodowym zakończenia sporu, jak również z sądowym zabezpieczeniem dochodzonych roszczeń.

Pracujemy dla firm i osób indywidualnych

Kancelaria oferuje swoje wsparcie w dochodzeniu roszczeń zarówno firmom, jak również konsumentom. Możemy Ci pomóc w ramach stałej współpracy albo w pojedynczych sprawach.

Pomożemy Ci w odzyskaniu pieniędzy:
  • z nieopłaconych faktur VAT,
  • z niespłaconych pożyczek,
  • z nakładów na cudzą rzecz,
  • z tytułu rękojmi,
  • z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się.
Będziemy walczyć o Twoje należności lub obronimy przed nieuprawnionymi roszczeniami

Sprawdź, ofertę Kancelarii w zakresie wsparcia dla wierzycieli i dłużników

Masz kłopot z odzyskiem swoich należności?

A może ktoś ma niezasadne roszczenia wobec Ciebie? Jesteśmy w stanie Ci pomóc!
DO GÓRY