Pomożemy Ci przy zawieraniu umowy lub w dochodzeniu należności wynikających ze stosunku pracy

Przeanalizujemy wszystkie dokumenty pod kątem Twoich interesów i wskażemy newralgiczne zapisy

Prawo pracy dla pracownika

Jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, podpowiemy Ci, czy umowa o pracę, którą chcesz zawrzeć jest dla Ciebie korzystna, jakie ryzyko wiąże się dla Ciebie z jej zawarciem oraz doradzimy zakres niezbędnych zmian.

Przeanalizujemy również treść regulaminu pracy i wynagradzania, stanowiących często dodatkowe - obok umowy o pracę - źródło praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Jeżeli pracodawca wymaga od Ciebie zawarcia dodatkowych umów związanych z zatrudnieniem, takich jak: umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej czy umowa szkoleniowa, również przeanalizujemy je pod kątem Twoich interesów.

Udzielimy Ci niezbędnego wsparcia, jeśli planujesz nawiązać współpracę opartą na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o świadczeniu usług, umowa o dzieło). Ocenimy także, czy zawarta umowa cywilnoprawna, nie stanowi w rzeczywistości umowy o pracę, podpowiemy, co się z tym wiąże i co w takiej sytuacji możesz zrobić.

Już pracujesz i masz wątpliwości, czy Twój pracodawca działa w sposób prawidłowy? Ustalmy to.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój pracodawca respektuje przysługujące Ci prawa oraz spełnia ciążące na nim obowiązki, sprawdzimy:

  • czy otrzymujesz wynagrodzenie w należnej wysokości (w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, za czas dyżuru itp.) oraz inne świadczenia związane z pracą (np. należności związane z podróżą służbową, premie itp.),
  • czy pracodawca udziela Ci urlopu w wymagany sposób i w należytym wymiarze,
  • czy należycie wypełnia swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradzimy Ci najkorzystniejsze rozwiązania w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, ocenimy, czy pracodawca postąpił w tym zakresie w sposób zgodny z prawem oraz czy przysługują Ci z tego tytułu określone świadczenia (odszkodowanie, ekwiwalent za urlop, odprawa itp.).

Jeżeli to Ty zamierzasz rozwiązać umowę o pracę, doradzimy jak zrobić to w sposób dla Ciebie najkorzystniejszy, bez narażania się na odpowiedzialność wobec pracodawcy.

Będziemy Cię reprezentować przed sądem pracy

W każdej sprawie, która tego wymaga, będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przed sądem pracy, w szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń, odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, ustaleniem istnienia stosunku pracy i w wielu innych sprawach.

Potrzebujesz pewnego wsparcia prawnego w relacjach z pracodawcą?

Jesteśmy gotowi do obrony Twoich interesów!
DO GÓRY