Kancelaria reprezentowała Klientkę w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego zawartej z EFG Eurobank Ergasias SA Spółką Akcyjną – Oddział w Warszawie. Powództwo opierało się na nieważności umowy, jak również ewentualnym „usunięciu” z umowy klauzul indeksacyjnych. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2018 r. (sygn. XXV C 1917/17) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w październiku 2007 roku przez Klientkę Kancelarii z EFG Eurobank Ergasias SA Spółką Akcyjną – Oddział w Warszawie jest nieważna.

(więcej…)

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów (OC), właściciele pojazdów korzystają często z dodatkowego ubezpieczenia Autocasco, które ma na celu ochronę właściciela m.in. w sytuacji kradzieży pojazdu (wypłata odszkodowania). Składki ubezpieczenia Autocasco stanowią znaczący wydatek, natomiast praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania. W poniższym wpisie zostanie omówiony wyrok Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 4/18), który dotyczył odmowy wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu z uwagi na rzekome nieprawidłowe zabezpieczenia kluczyków, sterownika i dokumentów do skradzionego pojazdu.  W sprawie wcześniej zapadł niekorzystny dla właściciela pojazdu wyrok m.in. przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu.
(więcej…)

Dochodzenie-roszczeń-kancelaria-lexpieriens

21 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (umowa Polbank EFG S.A.). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Klienta prawie 39 tysięcy złotych oraz ponad 3 tysiące franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 20 kwietnia 2017 r. Ponadto, Sąd ustalił, że umowa kredytu ma być dalej wykonywana z pominięciem klauzul, w oparciu o które bank niewiążąco indeksował kredyt do franka szwajcarskiego.

(więcej…)

Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie C-260/18 bardzo istotny wyrok zwłaszcza dla osób, które zawarły umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wyrok został wydany w związku z pytaniem złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku ze sprawą toczącą się przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA. Wyrok potwierdził wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i pozwolił uporządkować wiele istotnych kwestii, w tym niemożliwość uzupełniania klauzul niedozwolonych przepisami krajowymi o charakterze ogólnym.

(więcej…)

DO GÓRY