O nas Kancelaria Lexperiens

Wprowadzenie do zagadnienia

W dzisiejszej publikacji przybliżymy dość często występujące zjawisko związane z niewłaściwą wykładnią postanowień umowy ubezpieczenia, dokonywaną przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Bezspornie takie działanie Towarzystw Ubezpieczeniowych naraża interesy osób ubezpieczonych. Dzisiejsza problematyka zostanie opisana przez pryzmat aktualnego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2015 r. (sygn. akt: II CSK 295/14) oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – dalej: „k.c.”.

(więcej…)

Sądowy podział majątku spadkowego

Podział spadku

Wprowadzenie do zagadnienia

W dzisiejszej publikacji wyjaśnimy czym jest i na czym polega sądowy podział majątku spadkowego. Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że ustawodawca obok sądowego działu majątku spadkowego, odróżnia również umowny dział majątku spadkowego. Zgodnie bowiem z art. 1037 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – dalej: „k.c.” – dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

(więcej…)

dochodzenie-rozszczen-dla-dluznika

Od lutego 2023 r. UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Aforti Holding, który oferował weksle inwestycyjne w celu pozyskania kapitału. Kancelaria Lexperiens prowadzi sprawy w zakresie uzyskiwania odszkodowań związanych z misselingiem, czyli proponowaniem konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.  Powyższa definicja wynika z  art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

(więcej…)

O nas Kancelaria Lexperiens

Bardzo częstą sytuacją występującą na rynku jest sprzedaż długu na rzecz firmy windykacyjnej lub tzw. funduszu sekurytyzacyjnego. Podmioty takie nabywają zarówno małe długi, jak np. niezapłacone rachunki za telefon lub telewizję kablową, ale nabywają tez większe wierzytelności, jak np. zobowiązania wynikające z umów kredytu, pożyczek, czy też zobowiązań wynikających ze sprzedaży ratalnej. W artykule przeczytasz jakie kroki można podjąć w celu obrony przed takimi podmiotami.

(więcej…)

DO GÓRY