25 marca 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć w drodze uchwały na istotne dla „Frankowiczów” pytania (sygn. akt III CZP 11/21). Pytania odnoszą się m.in. do bardzo istotnej podczas orzekania przez Sądy kwestii, tj. czy klauzule niedozwolone zwarte w umowach kredytowych, a wprowadzające m.in. możliwość indeksacji mogą być zastępowane m.in. przez kursy wynikające z przepisów prawa lub zwyczajów (szczegółowa treść pytań znajduje się niżej). Jednak już 16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie 3 sędziów wskazał (sygnatura akt III CZP 11/20), że w przypadku nieważności umowy kredytu, kredytobiorcom przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (więcej nt. powyższej uchwały przeczytasz niżej).

(więcej…)

Kancelaria Lexperiens wygrała dnia 27 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Legnicy sprawę o nieważność umowy kredytu hipotecznego udzielonego w 2008 r. przez Kredyt Bank S.A. (tj. poprzednika prawnego Santander Bank Polska S.A.). W związku z wygraną, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę ponad 145.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

(więcej…)

Kupno i sprzedaż nieruchomości to poważne inwestycje wymagające odpowiedniej dokumentacji. Osoby, które nie pracują na co dzień w branży deweloperskiej, nie mają zbyt często do czynienia ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości, dlatego cały proces może wydawać im się dość skomplikowany. W takim wypadku warto zasięgnąć porady u prawnika, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniej umowy. Na czym polega umowa sprzedaży (nazywana często umową kupna – sprzedaży) mieszkania z zadatkiem i co warto o niej wiedzieć?

(więcej…)

Wbrew pozorom, wierzyciele nie są bezbronni w takiej sytuacji. Gdy kontrahent nie opłaca wystawionej mu faktury, warto najpierw zwyczajnie przypomnieć mu o tym, że minął termin płatności. Jeśli to nie odnosi pożądanego skutku, kolejne działania powinny mieć coraz bardziej oficjalny ton i sformalizowaną formę. Ostatnim krokiem jest wstąpienie na drogę sądową. 

(więcej…)

DO GÓRY