Kancelaria Lexperiens

W dzisiejszej publikacji skupimy się na wyjaśnieniu dwóch, pozornie tożsamych pojęć, które często są mylone lub zamiennie stosowane. Mowa tu o odszkodowaniu oraz o zadośćuczynieniu. Powyższe terminy wyjaśnimy w kontekście obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – dalej: „k.c.” oraz orzecznictwa sądowego.

(więcej…)

Podział spadku

Aby we właściwy sposób wyjaśnić zagadnienie związane z problematyczną kwestią związaną z nieruchomością wspólną a działem spadku, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym dokładnie jest dział spadku. Przez dział spadku należy rozumieć taki podział spadku (czyli majątku spadkowego po spadkodawcy), który finalnie doprowadzi do rozdysponowania majątkiem spadkowym pomiędzy spadkobierców.

(więcej…)

W dzisiejszej publikacji skupimy się na aktualnym stanowisku zaprezentowanym w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 r. Jest do wyrok przełomowy w historii batalii konsumentów z bankami w zakresie kredytów frankowych (wskazać należy, że wyrok TSUE może wpłynąć również na kredyty w innych walutach, jeżeli w umowie bank zastosował niedozwolone postanowienia umowne – tzw. klauzule abuzywne. Okoliczność ta otwiera dodatkowe możliwości dla konsumentów, którzy będą mogli dochodzić swoich roszczeń w oparciu właśnie o stanowisko TSUE).

(więcej…)

Unieważnienie czy odfrankowanie kredytu hipotecznego

Dzisiejsza publikacja dotyczy kontrowersyjnych sytuacji związanych z odmową wypłaty świadczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – dalej: „TU”, w sytuacji, gdy osobą ubezpieczoną był jednocześnie kredytobiorca hipoteczny. Zatem dotyczy to sytuacji, w których suma ubezpieczenia obejmowała zdecydowanie wyższe wartości z uwagi na fakt zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. Sytuacje te występują dość często i dlatego tak ważne jest podjęcie właściwych działań w stosunku do stanowiska, które pierwotnie prezentuje TU, czyli stanowiska odmawiającego przyznanie należnego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

(więcej…)

DO GÓRY