Prawa i obowiązki pracowników w zakresie BHP

Pomożemy Ci w ustaleniu Twoich praw i obowiązków jako pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Będąc pracownikiem nie musisz się godzić na wykonywanie każdego zadania powierzonego przez pracodawcę. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia Tobie odpowiednich środków, które są niezbędne dla bezpiecznego wykonywania powierzonych Ci zadań.

W sytuacjach związanych z brakiem warunków odpowiadających przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, które stwarzają zagrożenia dla Twojego zdrowia lub życia, ewentualnie zdrowia lub życia innych osób masz prawo powstrzymania się od wykonywania pracy.

Po uprzednim zawiadomieniu przełożonego masz jako pracownik również prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku gdy Twój stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób (z wyłączeniem pracowników do których obowiązków należy ratowanie życia ludzkiego lub mienia).

Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co stwarza zagrożenie dla Ciebie lub innych osób, możemy Ci pomóc w ocenie Twojej sytuacji i obronie Twoich praw.

Udzielimy Ci również wsparcia w sytuacji, w której powstrzymywanie się przez Ciebie od wykonywania pracy doprowadziło do niekorzystnych konsekwencji dla Ciebie.

W razie wątpliwości dotyczących przestrzegania przez Twojego pracodawcę przepisów z zakresu BHP, zapraszamy Cię do kontaktu.

DO GÓRY