Umowa o zakazie konkurencji

Sprawdzimy dla Ciebie Twoją umowę o zakazie konkurencji przed jej podpisaniem, jak również w trakcie jej wykonywania.

W ramach przeprowadzonej analizy przedstawimy Ci ryzyka, które wiążą się z podpisaniem umowy o zakazie konkurencji. W razie potrzeby, możemy również Ci wskazać propozycje zmian, które będziesz mógł zaproponować pracodawcy.

Zawierając umowę o zakazie konkurencji, musisz zdawać sobie sprawę, że może ona stanowić znaczące rozszerzenie Twoich obowiązków jako pracownika w zakresie zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pracodawcy czy podejmowania działalności konkurencyjnej.

Ograniczenia, które wiążą się z podpisaniem umowy o zakazie konkurencji mogą również dotyczyć czasu po zakończeniu współpracy z dotychczasowych pracodawcą.

Warto jest więc poznać swojej dodatkowe obowiązki jeszcze przed podpisaniem umowy.

Udzielimy Ci także wsparcia jeżeli już zawarłeś umowę o zakazie konkurencji. Możemy Ci przedstawić Twoje obowiązki wynikające z zawartej umowy, ale także wyjaśnić ewentualne obowiązki Twojego pracodawcy.

Pomożemy Ci także w sytuacji, w której Twój pracodawca stwierdzi, że naruszyłeś umowę o zakazie konkurencji. Pomożemy Ci w ustaleniu, czy rzeczywiście dopuściłeś się naruszenia umowy o zakazie konkurencji i w razie potrzeby będziemy Cię reprezentować w kontaktach z pracodawcą, jak również przed sądem.

Zobowiązanie się przez pracownika do przestrzegania zakazu konkurencji może powodować, że pracodawca powinien Ci wypłacić za to pieniądze. Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wykonamy analizę Twojej sprawy i pomożemy w dochodzeniu Twoich należności za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej.

Jeżeli masz wątpliwości co do treści umowy o zakazie konkurencji lub uważasz, że Twój pracodawca nie wykonuje wszystkich obowiązków wynikających z umowy, zapraszamy Cię do kontaktu.

DO GÓRY