Umowa o pracę

Sprawdzimy dla Ciebie Twoją umowę o pracę zarwóno przed jej podpisaniem, jak również w trakcie jej wykonywania.

W ramach przeprowadzonej analizy przedstawimy Ci ryzyka, które wiążą się z regulacjami dotyczącymi Twojego zatrudnienia. W razie potrzeby, możemy również wskazać Ci  propozycje zmian, które będziesz mógł zaproponować przyszłemu pracodawcy.

W ramach analizy umowy o pracę pomożemy Ci w ocenie innych regulacji obowiązujących u pracodawcy, jak np. regulaminu pracy.

Opiniowanie umów o pracę nie dotyczy tylko umów, które dopiero mają zostać podpisane. Możemy Ci również pomóc w analizie umowy, którą już wykonujesz i ocenić prawidłowość wykonywania praw i obowiązków przez pracodawcę względem Ciebie (np. w zakresie BHP).

W przypadku umowy już wykonywanej, przedstawimy Ci również możliwe do podjęcia wobec pracodawcy kroki prawne.

Możemy Ci również pomóc w wypowiedzeniu wykonywanej przez Ciebie umowy lub w zakończeniu wykonywania pracy poprzez porozumienie z pracodawcą. 

Jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie jej wykonywania masz wątpliwości co do rozwiązań stosowanych przez Twojego pracodawcę, zapraszamy Cię do kontaktu

DO GÓRY