Dochodzenie roszczeń od członków zarządów spółek

Prawnicy Kancelarii Lexperiens udzielą Ci wsparcia w dochodzeniu należnych Ci pieniędzy od członków zarządów niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochodzenie roszczeń może także dotyczyć likwidatorów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie ustanowionych przez sąd.

W pierwszej kolejności wykonamy analizę Twojej sprawy i pomożemy w ustaleniu, czy i ewentualnie którzy członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania niewypłacalnej spółki.

W przypadku powierzenia prowadzenia nam Twojej sprawy, nasze wsparcie dla Ciebie będzie zwłaszcza obejmować:

  • przygotowanie wezwania do zapłaty skierowanego do członka zarządu niewypłącalnej spółki;
  • prowadzenie rozmów w sprawie ewentualnego ugodowego rozwiązania sporu;
  • prowadzenie sprawy przed sądem;
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Zdajemy sobie sprawę, że Twój biznes nie polega na odzyskiwaniu niezapłaconych należności. Powierzając nam sprawę, możesz liczyć na minimalne angażowanie Twoich środków i pracowników do odzyskania należnych Ci pieniędzy.

Udzielamy także wsparcia prawnego członkom zarządów niewypłacalnych spółek, którzy zostali pozwani przez wierzycieli. 

Jeżeli chcesz dochodzić należnych Ci kwot od spółki lub zarządu niewypłacalnej spółki, zapraszamy Cię do kontaktu. Możemy udzielić Ci wsparcia prawnego na różnych etapach postępowania.

Więcej informacji; przykłady

Członek zarządu sp. z o.o., może się uwolnić od solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna, jeżeli wykaże, że:

  •  we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, lub
  • w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo
  • zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,  albo
  • że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo
  • że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo
  • niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Sąd Najwyższy dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 65/17 wydał uchwałę, w której odniósł się do sytuacji niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu, który objął funkcję w spółce gdy była już niewypłacalna, natomiast wniosek o ogoszenie upadłości nie został zgłoszony, ponieważ zdaniem zarządu zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczałby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczałby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów".

Więcej na temat uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 65/17  przeczytasz tutaj

DO GÓRY