Przygotowywanie i opiniowanie umów

Prawnicy Kancelarii Lexperiens mogą udzielić Twojej Firmie szerokiego wsparcia w zakresie:

  • przygotowywania umów;
  • przygotowywania aneksów do umów;
  • opiniowania umów;
  • wypowiadania umów.

Nasze wsparcie może polegać przede wszystkim na przygotowaniu umów, które Twoja firma będzie wykorzystywała w swojej bieżącej działalności, jak np. umowy sprzedaży, umowy najmu, czy też umowy pożyczki.

Możemy także udzielić Ci wsparcia w przygotowaniu umowy, która ma duże znaczenia dla Twojej Firmy, jak np. umowy sprzedaży nieruchomości, czy też rodzącej po Twojej stronie wiele obowiązków umowy współpracy z kontrahentem.

Jeżeli Twoja Firma ma podpisać umowę, która może mieć istotne znaczenia dla Twojej działalności i wiąże się z ryzykiem, możemy dla Ciebie wykonać analizę umowy, zaproponować zmiany oraz przedstawić ryzyka prawne, które wiążą się z jej zawarciem w proponowanej przez kontrahenta treści.

Nasze wsparcie może także dotyczyć wypowiedzenia niekorzystnej umowy lub też zakończenia współpracy w drodze porozumienia z kontrahentem.

Ponieważ zakres umów, które mogą być zawierane w ramach działalności gospodarczej jest bardzo szeroki, poniżej przedstawiamy Ci umowy, z którymi prawnicy Kancelarii Lexperiens mają najczęściej do czynienia:

Nasze wsparcie obejmuje także dochodzenie roszczeń od nierzetelnych kontrahentów, jak również odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy lub niewykonania umowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym wsparciem w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, zapraszamy Cię do kontaktu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki lub też przeprowadzeniu zmian w już działającej spółce, zapraszamy Cię do kontaktu.

DO GÓRY