Wady rzeczy sprzedanej

Pomożemy Ci w dochodzeniu Twoich praw za wady kupionej przez Ciebie rzeczy przed sprzedawcą i sądem. 

Jeżeli kupiłeś rzecz, która ma wady, jak np.: 

Możemy pomóc Ci w:

  • złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (podmiot odpowiedzialny może uniknąć odpowiedzialności jeżeli wady usunie) i dochodzeniu Twoich praw przed sądem;
  • skierowaniu wezwania do wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady i dochodzeniu Twoich praw przed sądem.

Nabyta przez Ciebie rzecz może mieć wady fizyczne lub wady prawne.

Wada fizyczna polega na niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Katalog wad fizycznych jest dosyć szeroki i w razie wątpliwości możemy pomóc Ci w ustaleniu, czy przysługują Ci uprawnienia z rękojmi.

Wada prawna występuje wówczas,  jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

W dochodzeniu praw z rękojmi wspieramy zarówno konsumentów, jak również przedsiębiorców.

Dochodzenie przez Ciebie praw z rękojmi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za Twoją ewentualną szkodę.

Możesz również skorzystać z naszego wsparcia na etapie ustalania treści umowy sprzedaży (ewentualnie innej umowy, która również wiążę się z odpowiedzialnością drugiej strony w oparciu o rękojmię, jak np. umowie o dzieło). Odpowiednie zapisy umowy w zakresie rękojmi mogą być zwłaszcza istotne w przypadku przedsiębiorców, gdzie umowa może wyłączać Twoje uprawnienia z rękojmi.

Musisz również pamiętać, że Twoje uprawnienia z gwarancji są czymś innym niż uprawnienia z rękojmi. Jeżeli jesteś konsumentem, zawsze masz prawdo do dochodzenia swoich praw od sprzedawcy z zachowaniem ustawowych terminów.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym wsparciem w zakresie dochodzenia roszczeń za wady kupionej przez Ciebie rzeczy, zapraszamy Cię do kontaktu. Udzielimy Ci wsparcia prawnego w kontaktach ze sprzedawcą oraz zastąpimy Cię przed sądem.

DO GÓRY