Dochodzenie roszczeń za wady budowlane

Pomożemy Ci w dochodzeniu roszczeń za wady w Twoim mieszkaniu lub domu od: 

 • dewelopera; 
 • firmy budowlanej; 
 • sprzedawcy z rynku wtórnego;
 • architekta lub projektanta.  

Możesz dochodzić roszczeń za wady:

 • mieszkania lub domu kupionego od dewelopera;
 • domu wybudowanego przez firmę budowlaną;
 • mieszkania lub domu kupionego na rynku wtórnym;
 • nieprawidłowo przeprowadzonego remontu

Twoje mieszkanie lub dom mogą mieć wady fizyczne lub wady prawne.

Wada fizyczna polega na niezgodności z umową i może polegać m.in. na:

 • nie posiadaniu przez nabyty przez Ciebie lokal właściwości, które powinien mieć zgodnie z celem wskazanym w umowie;
 • nie posiadaniu przez nabyty przez Ciebie lokal właściwości o który zapewniał Cię sprzedawca;
 • wydaniu Tobie lokalu w stanie niezupełnym.

Katalog wad fizycznych jest dosyć szeroki i w razie wątpliwości możemy pomóc Ci w ustaleniu, czy Twoje mieszkanie lub dom mając wady fizyczne.

Wada prawna występuje wówczas, jeżeli kupione przez Ciebie mieszkanie lub dom stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku nieruchomości, najczęściej można mieć do czynienia z wadami fizycznymi. Wady fizyczne polegają przeważnie na:

 • w przypadku dewelopera, mogą to być nieprawidłowo wykonane prace w Twoim mieszkaniu (ewentualnie domu) lub też prace wykonane w częściach wspólnych (korytarze, garaż, piwnica itp.). Nieprawidłowość prac może dotyczyć rzeczy drobnych (krzywe ściany, źle położone płytki na balkonie, nieodpowiednie otwory drzwiowe), jak również poważniejszych (źle wykonana wentylacja, czy też źle wykonana instalacja elektryczna). Deweloper w takim przypadku odpowiada wobec Ciebie jako sprzedawca mieszkaniu lub domu;
 • w przypadku firmy budowlanej, będzie do wadliwe wykonanie prac budowlanych. Wadliwość prac może przy tym dotyczyć zarówno budowy domu od podstaw, jak również rozbudowy, przebudowy lub remontu domu lub mieszkania;
 • w przypadku projektant, będzie to wadliwie wykonany projekt. W takiej sytuacji, wada może zostać wykryta dopiero na etapie wykonywania prac budowlanych, co w znaczący sposób może utrudnić proces inwestycyjny.

W przypadku gdy uznasz, że deweloper, firma budowlana lub projektant są odpowiedzialni za wady, możemy pomóc Ci w:

 • złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (podmiot odpowiedzialny może uniknąć odpowiedzialności jeżeli wady usunie) i dochodzeniu Twoich praw przed sądem;
 • skierowaniu wezwania o usunięcie wad i dochodzeniu Twoich praw przed sądem.

Dochodzenie przez Ciebie praw z rękojmi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za Twoją ewentualną szkodę.

Udzielamy szerokiego wsparcia w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi zarówno przedsiębiorcom, jak również konsumentom. Nasze wsparcie może dotyczyć roszczeń wynikających z budowy, przebudowy lub remontu. Pomożemy Ci, zarówno w zakresie wadliwie wykonanego lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, domu, jak również budynku.

Prawnicy Kancelarii Lexperiens mogą Ci również zapewnić kompleksowe wsparcie na etapie kupna nieruchomości. Odpowiednie zapisy umowy mogą być zwłaszcza istotne w dochodzeniu uprawnień z rękojmi przez przedsiębiorców.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym wsparciem w zakresie dochodzenia roszczeń za wady Twojego mieszkania lub domu, zapraszamy Cię do kontaktu. Udzielimy Ci wsparcia prawnego w kontaktach z deweloperem lub firmą budowlaną oraz zastąpimy Cię przed sądem.

Więcej informacji; przykłady

Wady mogą występować zarówno w nabytym przez Ciebie lokalu, jak również w częściach nieruchomości wspólnej (piwnica, elewacja, klatka schodowa itp.).

Ponieważ dochodzenie usunięcia wad lub uzyskania odszkodowania może się wiązać z kosztami (opinia biegłego, opata sądowa, obsługa prawna itp.) możliwym jest przelanie roszczenia o usunięcie wad części wspólnych nieruchomości na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

W sytuacji przelania uprawnień przez jednego mieszkańca, wszystkich mieszkańców lub ich część na wspólnotę mieszkaniową, wspólnota - poprzez swój zarząd - ma podstawę do wystąpienia do dewelopera, a dalej do sądu z roszczeniami o usunięcie wad.

Roszczenia z rękojmi nie mogą dotyczyć uprawnienie do żądania dostarczenia zamiast rzeczy wadliwej takiej samej rzeczy wolnej od wad. Na rzecz wspólnoty nie można również przelać uprawnienia do odstąpienia do umowy sprzedaży lokalu, z którym wiążę się udział we własności w części wspólnej nieruchomości.

Wraz z roszczeniem o usunięcie wad, na wspólnotę można przelać również roszczenia odszkodowawcza związane ze szkodą spowodowaną niewłaściwym wykonaniem umowy. Zasadnym jest w takiej sytuacji dokonanie przelewu przez wszystkich mieszkańców, co znacząco może ułatwić uzyskanie środków finansowych, które zrekompensują szkody związane z nieprawidłowymi działaniami dewelopera.

Kancelaria Lexperiens świadczy usługi prawne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w związku z czym może Ci udzielić wsparcia w zakresie przygotowania stosownych umów, jak również poprowadzenia procesu przeciwko deweloperowi.

Wady mogą dotyczyć zarówno nieprawidłowego wykonania kupionego mieszkania, jak również części wspólnych budynku.

W przypadku wad części wspólnych, właściciele lokali mogą dokonać przelewu roszczeń na wspólnotę mieszkaniową, która podejmie działania prawne wobec dewelopera.

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. akt I CSK 657/16. 

Więcej na temat wyroku możesz przeczytać tutaj

DO GÓRY