Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

Zapewnimy obsługę prawną Twojej wspólnoty mieszkaniowej

Wspieramy lokatorów w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi. 

Nasze wsparcie dla Ciebie  może dotyczyć zwłaszcza:

  • przygotowania uchwał oraz umów niezbędnych w funkcjonowaniu Twojej wspólnoty mieszkaniowej (bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych);
  • udziału prawnika Kancelarii Lexperiens w dorocznych zebraniach wspólnoty mieszkaniowej;
  • przygotowania uchwał związanych z czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd;
  • uzyskania zgody zastępczej sądu na wykonanie określonych czynności przez zarząd;
  • reprezentowania wspólnoty w sporach sądowych, w tym zwłaszcza związanych z niepłacącymi lokatorami, roszczeniami odszkodowawczymi lub zaskarżaniem uchwał wspólnoty przez lokatorów;
  • zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
  • dochodzenia roszczeń od deweloperów za wady części wspólnych;
  • zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną;
  • ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd.

Jeżeli Twoja wspólnota potrzebuje wsparcia prawnego w bieżącej działalności lub jako lokator masz wątpliwości co do funkcjonowania Twojej wspólnoty mieszkaniowej, zapraszamy Cię do kontaktu.

Więcej informacji; przykłady

Osoba, której właściciele lokali powierzyli w uchwale lub umowie zarząd nieruchomością wspólną posiada umocowanie do reprezentowania wspólnoty w postępowaniach sądowych.

Powyższe stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 106/16.

Więcej na temat wyroku Sądu Najwyższego przeczytasz tutaj.

Prawo budowlane reguluje obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn akt. II CSK 107/16 odniósł się do obowiązków wynikających z prawa budowlanego w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody osób korzystających z lokali znajdujących się w budynku.

Więcej informacji na temat wyroku Sądu Najwyższego znajdziesz tutaj.

DO GÓRY