Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości

Prawnicy Kancelarii Lexperiens pomogą Ci przed kupnem nieruchomości w:

  • ustaleniu stanu prawnego nieruchomości (hipoteki, służebności, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego itp);
  • ustaleniu treści umowy sprzedaży zapewniającej Ci bezpieczeństwo kupna.

Nabycie nieruchomości wiąże się przeważnie ze znaczącym wydatkiem finansowym. Przed kupnem, warto ustalić czy sprzedawana nieruchomość jest wolna od praw osób trzecich i jakie obowiązki należy spełnić, aby np. nieruchomość została zwolniona z hipoteki.

Również umowy sprzedaży nieruchomości mogą zawierać zapisy, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo prawne (np. oświadczenie sprzedającego w zakresie poddania się eksmisji).

Dużo większą czujność w zakresie nabywania nieruchomości muszą także wykazać przedsiębiorcy. Umowa sprzedaży nieruchomości może np. wyłączać uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi. Nieruchomość również może być obciążona prawami na rzecz osób trzecich (jak np. wieloletnia umowa najmu na czas określony).

Mnogość zagadnień, które mogą się pojawić przy nabywaniu nieruchomości powoduje, że przed podjęciem decyzji warto wykonać analizę prawną nieruchomości. Wykrycie wad nieruchomości może doprowadzić do rezygnacji z kupna lub też pomóc w negocjowaniu ceny.

Jeżeli chcesz nabyć mieszkanie od dewelopera, możemy dla Ciebie wykonać analizę umowy deweloperskiej.

W przypadku nabycia nieruchomości mające wady również możemy Ci pomóc w dochodzeniu Twoich praw od sprzedawcy.

Jeżeli chcesz nabyć nieruchomość, a masz wątpliwości co do jej stanu prawnego lub propozycji umowy przedstawionej przez sprzedawcę, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci w zabezpieczeniu kupna od strony prawnej. Przedstawimy Ci Twoje prawa związane z ewentualnymi wadami nieruchomości.

DO GÓRY