Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości

Prawnicy Kancelarii Lexperiens pomogą Ci w:

  • przygotowywaniu umowy najmu lub dzierżawy;
  • przygotowywaniu aneksu do umowy najmu lub dzierżawy;
  • analizie umowy najmu lub dzierżawy;
  • wypowiedzeniu umowy najmu lub dzierżawy.

Nasze wsparcie może polegać przede wszystkim na przygotowaniu umowy, w oparciu o którą wynajmiesz lub wydzierżawisz swoją nieruchomość.

W zakresie regulowania zasad najmu lub dzierżawy udzielamy wsparcia zarówno konsumentom, jak również przedsiębiorcą

Wsparcie w zakresie najmu może dotyczyć zarówno lokali mieszkalnych, jak również lokali użytkowych. Możemy Ci również pomóc w wydzierżawieniu gruntu

Jeżeli zawarłeś już umowę najmu lub dzierżawy, możemy dla Ciebie wykonać analizę umowy, w ramach której wskażemy Ci ryzyka i przygotujemy propozycje zmian w zawartej umowie.

Kancelaria Lexperiens może również dla Ciebie przygotować wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy, czy też wypowiedzenie ustalonego czynszu.

Jeżeli w związku z wykonywaniem umowy najmu lub dzierżawy najemca nie uregulował wobec Ciebie Twoich należności z tytułu czynszu lub innych opłat, pomożemy Ci w ich odzyskaniu. Kancelaria może Ci również pomóc w sprawach związanych z rozliczeniem nakładów, jak również dochodzeniem odszkodowań za uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu najmu lub roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszym wsparciem prawnym w zakresie umów najmu lub dzierżawy, zapraszamy Cię do kontaktu.

Więcej informacji; przykłady

Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony. Możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony powinna zostać przewidziana w umowie.

W wroku z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt V CNP 32/16 Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii niemożliwości zerwania umowy poprzez wydanie kluczy oraz zaprzestania korzystania z lokalu w galerii handlowej. Więcej na temat wyroku Sądu Najwyższego przeczytasz tutaj

DO GÓRY