Odszkodowanie za szkody w rolnictwie

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za szkody powstałe w Twoim gospodarstwie rolnym.

Prawnicy Kancelarii Lexperiens mogą Ci pomóc zwłaszcza w uzyskaniu:

  • odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie Twojego sprzętu rolniczego (ciągnika, kombajnu, opryskiwacza itp.);
  • odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie Twojego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego;
  • odszkodowania za szkody w Twoich uprawach, które spowodował podmiot trzeci (np. zakład energetyczny)

Udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy.

Możemy Ci pomóc w sprawach, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem:

  • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (ubezpieczenie OC rolników);
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie budynków rolniczych);
  • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Nasze działania rozpoczynamy od analizy, która pozwoli ustalić, czy należy Ci się odszkodowanie oraz wstępnie ustalić jego wysokość.

Następnie wystąpimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela lub innego odpowiedzialnego podmiotu. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawrzemy w Twoim imieniu ugodę.

W przypadku niemożliwości ugodowego rozwiązania sporu, skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu. Będziemy Cię reprezentować podczas rozpraw, jak również będziemy składać w Twoim imieniu pisma procesowe.

Po uzyskaniu korzystnego wyroku, pomożemy Ci w uzyskaniu pieniędzy od podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.

Jest również możliwe, że odszkodowanie, które otrzymałeś jest za niskie. W takiej sytuacji możemy Ci pomóc w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy.

Pomożemy Ci również w sytuacji, w której osoba poszkodowana w związku z działalnością Twojego gospodarstwa rolnego żąda odszkodowania bezpośrednio od Ciebie. Możemy Cię także reprezentować jako ubezpieczonego w relacjach z ubezpieczycielem lub w razie potrzeby przed sądem.

Jeżeli prowadząc gospodarstwo rolne poniosłeś szkodę, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci ustalić czego możesz się domagać i poprowadzimy dla Ciebie kompleksowo sprawę.

Zapraszamy Cię również do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie dochodzenia pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów.

DO GÓRY