Zadośćuczynienie za błąd lekarski

Pomożemy Ci w uzyskaniu zadośćuczynienia za pogorszenie stanu zdrowia w związku z popełnionym błędem lekarskim.

Udzielamy również wsparcia prawnego dla rodzin osób, których bliscy zmarli w wyniku błędu lekarskiego.

Jeżeli rozważasz uzyskanie zadośćuczynienia za błąd lekarski bądź też podjąłeś już jakieś działania w celu uzyskania zadośćuczynienia, udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy.

Nasze działania rozpoczynamy od analizy, która pozwoli wstępnie ustalić możliwość uzyskania zadośćuczynienia oraz oszacować jego wysokość.

Następnie wystąpimy w Twoim imieniu do osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za błąd lekarski.

Jeżeli będzie taka możliwość, to jeszcze na etapie przedsądowym będziemy Cię wspierać przy ustalaniu treści ewentualnej ugody.

W przypadku niemożliwości ugodowego rozwiązania sporu, skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu. Będziemy Cię reprezentować podczas rozpraw, jak również będziemy składać w Twoim imieniu pisma procesowe.

Po uzyskaniu korzystnego wyroku, pomożemy Ci w uzyskaniu pieniędzy od osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę zadośćuczynienia.

Jest również możliwe, że zadośćuczynienie, które otrzymałeś w związku z błędem lekarskim jest zbyt niskie. Pomożemy Ci ustalić, czy coś jeszcze możesz uzyskać i zastąpimy w niezbędnych działaniach.

Jeżeli chcesz uzyskać zadośćuczynienie za błąd lekarski lub masz wątpliwości co Ci się należy w związku z błędem lekarskim, zapraszamy Cię do kontaktu

Więcej informacji; przykłady

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2018 r. (sygn. akt III CZP 60/17) wskazał, że doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu uprawnia do dochodzenia zadosćuczynienia zarówno przez poszkodowanego, jak również przez osoby najbliższe dla poszkodowanego.

Więcej na temat uchwały Sądu Najwyższego przeczytasz tutaj.

DO GÓRY