Prawo pracy w firmie transportowej

Pomożemy Ci wprowadzić w Twojej firmie transportowej odpowiednie regulacje w zakresie prawa pracy.

W pierwszej kolejności wykonamy analizę dotychczas stosowanych przez Ciebie rozwiązań, tj. zwłaszcza sprawdzimy poprawność regulacji umów o pracę lub regulaminów stosowanych przez Twoją firmę transportową i wykorzystywanych do rozliczeń z kierowcami w zakresie:

  • wynagrodzeń;
  • nadgodzin, godzin nocnych i dyżurów kierowców;
  • diet;
  • ryczałtów za noclegi;
  • ewentualnie innych należnych kierowcom świadczeń.

Przedstawimy Tobie potencjalne zagrożenia oraz zaproponujemy konieczne zmiany, tj. przygotujemy odpowiednie aneksy do obowiązujących umów lub zmiany w obowiązujących regulaminach. 

W przypadku kierowania przez kierowców wobec Twojej firmy transportowej roszczeń, udzielimy Ci wsparcia zarówno na etapie przedsądowym, jak również zastąpimy Cię w sądzie.

Jeżeli dopiero planujesz założenie firmy transportowej lub też w ramach prowadzonej działalności o innym charakterze zamierzasz wykonywać transport we własnym zakresie, również możemy udzielić Ci szerokiego wsparcia w zakresie prawa pracy w transporcie.

Udzielimy Ci wsparcia prawnego w zatrudnieniu cudzoziemców w Twojej firmie transportowej. Nasze wsparcie może również objąć ewentualną kontrolę prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy w Twojej firmie. 

W razie wątpliwości co do regulacji prawnych stosowanych w Twojej firmie transportowej lub też zainteresowaniu kompleksowym przygotowaniem umów i regulaminów dla Twojej firmy, zapraszamy Cię do kontaktu. Wykonamy analizę rozwiązań obowiązujących w Twojej firmie, przedstawimy i pomożemy we wprowadzeniu niezbędnych zmian, a w razie potrzeby zastąpimy Cię w sporze z pracownikami.

DO GÓRY