Równoważny system czasu pracy w firmie transportowej

Równoważny system czasu pracy jest najpopularniejszym system czasu pracy stosowanym przez przewoźników. Trudno zresztą tej popularności się dziwić, skoro system ten pozwala w zasadniczy sposób ograniczyć obciążenia związane z koniecznością wypłaty na rzecz pracowników wysokich dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przede wszystkim pozwala stosować rozkłady czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, a następnie równoważenie tego przedłużonego czasu pracy skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Czy w takim przypadku konieczne jest stosowanie rozkładów czasu pracy?

Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób. Tym niemniej ustalanie takich rozkładów pozwoli skorzystać z dobrodziejstwa w postaci indywidualnego rozkładu czasu pracy, który pozwala dla celów rozliczenia czasu pracy i ustalenia uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych traktować dobę jako 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Kiedy najlepiej sprawdza się równoważny system czasu pracy?

Równoważny system czasu pracy najlepiej sprawdza się w „systemach” takich jak  3 na 1 (trzy tygodnie podróży służbowej a następnie tydzień wolnego), 4 na 1, czy 2 na 1. Niemniej jednak jego stosowanie ma niebagatelne znaczenie nawet w pracy ciągłej i pozwala w sposób istotny zmniejszyć wysokość należności, jakie trzeba wypłacić pracownikowi tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Okres rozliczeniowy co do zasady nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Tak krótki okres rozliczeniowy nie pozwala jednak w pełni skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie równoważny system czasu pracy. W szczególnych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 3 miesięcy, a przy  pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych nawet do 4 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że przedłużenie okresu rozliczeniowego wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku lub braku zgody z jej strony uprzedniego zawiadomienia właściwego inspektora pracy.

Jeżeli chciałbyś wprowadzić w Twoim zakładzie pracy równoważny system czasu pracy, ustalić wysokość ryczałtu za nadgodziny, jaki powinieneś wypłacać swoim pracownikom, bądź też stworzyć/zmienić regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania Twojego zakładu pracy, tak aby zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej zgłoś się do nas, a wykonamy dla Ciebie analizę i przedstawimy skuteczne rozwiązania. Celem omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail (dane kontaktowe znajdziesz tutaj).

DO GÓRY