Obrona przed nakazem zapłaty

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty z którym się nie zgadzasz, powinieneś w terminie 14 dni wnieść sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Prawnicy Kancelarii Lexperiens pomogą Ci w przygotowaniu odpowiedniego pisma procesowego oraz będą reprezentować Cię przed sądem.

Jeżeli będzie taka możliwość, podejmiemy w Twoim imieniu rozmowy z wierzycielem w sprawie ugodowego rozwiązania sporu.

Pomagamy naszym klientom w kwestionowaniu niezasadnych roszczeń kierowanych zarówno przez małych przedsiębiorców, jak również przez duże podmioty (banki, firmy ubezpieczeniowe itp).

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w obronie przed niezasadnymi roszczeniami, zapraszamy Cię do kontaktu. W przypadku nakazu zapłaty, bardzo istotnym jest podjęcie obrony możliwie jak najszybciej.

DO GÓRY