Przygotowywanie umów o pracę

Pomożemy Ci w przygotowaniu zgodnych z prawem i bezpiecznych umów o pracę.

Możemy dla Ciebie wykonać analizę umów już zawartych z pracownikami. W ramach przeprowadzonej analizy przedstawimy Ci ryzyka, które wiążą się ze stosowanymi w Twojej firmie rozwiązaniami. W razie potrzeby, zaproponujemy Ci rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo prowadzonego przez Ciebie biznesu od strony prawa pracy.

Analiza stosowanych w Twojej firmie rozwiązań będzie także obejmować inne elementy stosunku pracy, jak np. regulaminy, czy umowy o zakazie konkurencji.

Udzielamy także wsparcia w wypowiadaniu umów o pracę lub też ich rozwiązywaniu za porozumieniem stron.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem umów o pracę z naszym wsparciem lub wykonaniem analizy rozwiązań stosowanych w Twojej firmie, zapraszamy Cię do kontaktu.

DO GÓRY